Stosunki dwustronne


Peru i Polska ustanowiły oficjalne stosunki dyplomatyczne w 1923r. Na przestrzeni tych lat podpisano umowy dotyczące różnych dziedzin współpracy, które przyczyniły się do wzmacnienia przyjaźni i współdziałania pomiędzy obydwoma krajami.


W 1991r. obydwa kraje podpisały porozumienie w sprawie mechanizmu regularnych konsultacji na szczeblu wysokich urzędników Ministerstw Spraw Zagranicznych. W ramach funkcjonowania tegoż mechanizmu do dnia dzisiejszego zorganizowano sześć spotkań na szczeblu wiceministerialnym, podczas których dokonuje się aktualizacji i weryfikacji postępów poczynionych w dwustronnych relacjach. Ostatnie spotkanie miało miejsce w Limie w marcu 2008r.


Należy podkreślić, iż 14 maja 2008 r. miała miejsce oficjalna wizyta w Peru Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska. Była to pierwsza oficjalna wizyta szefa polskiego rządu w Peru, co ukazuje rosnące zainteresowanie Ameryką Łacińską ze strony Polski. Po odbyciu wizyty oficjalnej Premier Donald Tusk uczestniczył w V Szczycie Szefów Państw i Rządów Krajów Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Unii Europejskiej, który odbył się w Limie w dniu 16 maja 2008r.


Poprzednia wizyta wysokiej rangi przedstawiciela Polski w Peru miała miejsce w kwietniu 2002r. Złożył ją ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Aleksander Kwaśniewski.


Spośród ostatnich umów podpisanych przez Republikę Peru i Rzeczypospolitą Polską należy wymienić:


-         Umowę o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisaną w Limie 14 maja 2008r.


-         Program wykonawczy na lata 2008-2011 do Umowy o Współpracy Kulturalnej i NaukowejStosunki kulturalne i akademickie


Niektóre ośrodki akademickie Peru i Polski od wielu lat stale ze sobą współpracują w zakresie edukacji i kultury. Przykładem tego jest wpółpraca jaką prowadzi Uniwersytet Warszawski z Uniwersytetem Katolickim w Peru, a także z Uniwersytetem Santa María w Arequipa.


Andyjska Misja Archeologiczna Uniwersytetu Warszawskiego, która w tym roku obchodziła 30-lecie swojego istnienia, stale prowadzi badania archeologiczne na terenie Peru. W ramach tej współpracy możliwe są wyjazdy do Peru polskich archeologów i studentów, którzy kończąc swoje badania w Peru zazwyczaj przygotowują prace podyplomowe.


Istnieje również umowa dotycząca współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Narodowym Uniwersytetem San Marcos. Uniwersytet Jagielloński prowadzi także współpracę akademicką z Uniwersytetem Katolickim w Peru.


Ponadto pomiędzy Uniwersytetem Pacyfiku w Peru a Szkołą Główną Handlową w Warszawie istnieje umowa bilateralna, w ramach której w tym roku zorganizowano wymianę studentów studiów przed i podyplomowych.

Stosunki handloweStosunki handlowe


Bilans handlowy Peru – Polska (źródło peruwiańskie)

Źródło: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT - del Peru

Ogólne informacje o Peru ogolne_informacje_o_Peru.html
AmbasadaAmbasada.html
Konsulat - WizyKonsulat_-_Wizy.html
Stosunki dwustronne
Kultura i TurystykaKultura_i_Turystyka.html
perucultural.org.pehttp://www.perucultural.org.pe

Strona Główna

HOME../Ambasada_Peru/Inicio.html